Športovo relaxačný deň pre utečencov z Ukrajiny

Košice 21. jún (TSKE)V sobotu 18. júna sa v priestoroch rodinného centra Košickej eparchie, určeného na pomoc a prácu s ukrajinskými odídencami, uskutočnilo významné podujatie. V areáli centra na Kostolianskej ulici sa zišlo 25 ľudí vrátané detí, ktoré museli opustiť svoje domovy kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine. Program dňa sa začal vysvetlením o fungovaní tohto centra, nasledovala prehliadka zariadenia a záhrady. Po ňom sa uskutočnila posviacka domu a priestorov, ktoré vykonal vedúci projektu otec Vojtech Boháč a jeromonach otec Pantelejmon P. Gerbery, duchovný správca projektu. V príhovore odzneli povzbudenia pre osobné životy týchto rodín.

Celý deň sa niesol v duchu pokoja a oddychu. Deň bol teplý a slnečný. Popoludní sa prítomní posilnili na „garden“ party jedlom a občerstvením. Nasledovali družné rozhovory, poradenstvá a zdieľanie osobných skúseností ľudí, ktorí žijú v Košiciach a okolí.

Počas tohto dňa dospelí v záhrade rodinného centra skrášlili záhony ruží a vyhrabali trávnik. Výsledok práce potešil všetkých zúčastnených. Deti mali pripravené športové aktivity a to futbal, volejbal a badminton. Radosť detí bola zjavná a ich jasot hovoril o potrebe týchto aktivít.

Pred odchodom z centra sme zhodnotili tento deň a príspevky od účastníkov. Deň bol pre nich jednoznačne vydarený a potrebný. Vyjadrili nadšenie, nakoľko si mohli oddýchnuť, byť užitoční a mohli načerpať nové sily.

TSKE informovala Anna Gerberyová

Foto: Anna Gerberyová