Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 31. január – 6. február 2022

Pondelok 31. január

Košice - Stretnutie s učiteľmi cirkevných škôl

Utorok 1. február

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Streda 2. február

10.45 Košice - Eparchiálny úrad: Duchovná obnova pre zamestnancov ep. úradu

12.00 Košice - katedrála: sv. liturgia pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána s úmyslom za kňazov na dôchodku a ich rodiny

19.00 Košice - Rádio Regina: živá diskusia na tému Sčítanie obyvateľstva 2021

Štvrtok 3. február

9.30 Košice - Košice: nahrávanie pre RTVS

12.00 Košice: pracovné stretnutie s primátorom mesta Košice

Piatok 4. február

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Sobota 5. február

9.30 Michalovce - bazilika: fatimská sobota a stretnutie s rehoľníkmi

14.00 Online metropolitné stretnutie zasvätených osôb