Mukačevská eparchia vyznamenala arcibiskupa Vasiľa radom III. stupňa hieromučeníka Tedora Romžu

Košice 20. január (TSKE) Na sviatok Svätého Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára, 19. januára, predsedal slávnostnej archijerejskej liturgii v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Do našej susednej a zároveň materskej eparchie prišiel na pozvanie jej terajšieho apoštolského administrátora, vladyku Níla Luščáka OFM. V homílii vladyka Cyril vychádzal z názvu sviatku Teofánia – Bohozjavenie. Poukázal na mnohé udalosti zo Starého Zákona, kedy sa Boh tajomným spôsobom zjavoval svojmu ľudu. Nový Zákon nám ukazuje už vteleného Boha, Ježiša Krista, ktorý zostupuje do vôd Jordánu, aby sa všetko zjednotilo s Bohom.  Vladyka Cyril vyzval prítomných, aby sa všetci stali živou Epifániou. Na konci slávnostnej archijerejskej sv. liturgie bol vladykovi udelený čestný rad III. stupňa hieromučeníka Tedora Romžu, ako výraz vďačnosti za podporu a rozvoj Mukačevskej eparchie, najmä počas uplynulého jubilejného roka Mukačevskej eparchie. Svätá liturgia bola zavŕšená veľkým svätením vody, ktorú si potom veriaci odnášali domov.


TSKE informoval Jozef Havrilčák

Foto: Jozef Havrilčák a FB Ужгородський греко-католицький Катедральний собор