Vladyka Milan Chautur CSsR bol pred 30. rokmi menovaný za biskupa

Košice 11. január (TSKE) Presne pred 30. rokmi, 11. januára 1992, na sviatok prepodobného Teodóza, vodcu mníchov spoločného života, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kňaza Milana Chautura CSsR za pomocného biskupa do Prešova. Pápež sv. Ján Pavol II., menoval iba 34 ročného Milana Chautura CSsR, vtedajšieho protoigumena (viceprovinciála) gréckokatolíckych redemptoristov v Československu, za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa.

Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Dr. Joachima Segediho, dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, účinne pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 - 1985), Šmigovec (1985 - 1989), Porúbka (1989 - 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti vtedajšej štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

Po menovaní za biskupa prijal biskupskú chirotóniu (vysviacku) 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V Prešove ako pomocný biskup pôsobil 5 rokov.

Dňa 21. februára 1997 bol vladyka Milan menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu pre novovytvorený Apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. V rámci celkovej reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a po povýšení exarchátu na eparchiu bol 30. januára 2008 pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za prvého košického eparchiálneho (sídelného) biskupa.

Takmer 30 rokov aktívnej biskupskej služby, z toho viac ako 24 rokov v čele samostatného biskupstva spôsobilo, že sa stal najdlhšie slúžiacim sídelným biskupom zo všetkých súčasných slovenských katolíckych biskupov.

Dňa 21. januára 2021 navštívil Svätého Otca Františka, a na osobnej audiencii mu predniesol svoju žiadosť o odchod do dôchodku. Vnímajúc svoje zdravotné limity, ako aj váhu prežitých rokov naplnených neúnavnou pastoračnou aktivitou, požiadal Svätého Otca o možnosť odísť na odpočinok už pred dosiahnutím kánonického veku a venovať sa rehoľnému životu, ktorý pred viac ako 30 rokmi ako mladý viceprovinciál redemptoristov pomáhal obnovovať.

V deň sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa, proroka a Predchodcu Pánovho, dňa 24. júna 2021, pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie. Vladyka Milan Chautur sa tak stal emeritným košickým eparchiálnym biskupom a podľa svojho priania a so súhlasom Svätej Stolice sa presťahoval do kláštora Redemptoristov v Michalovciach, kde sa venuje rehoľnému životu.

TSKE