Vladyka Cyril Vasiľ slávil sviatky Narodenia Pána na Ukrajine

Košice, 10. január (TSKE) V čase od 7. do 9. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (generálnym vikárom) Košickej eparchie navštívili studitský monastier (kláštor) v Univskej lavre na Ukrajine. Svoju návštevu uskutočnili pri príležitostí sviatkov Narodenia Pána podľa Juliánskeho kalendára, ktorý je od bežne používaného Gregoriánskeho kalendára posunutý o trinásť dní. Vladyka Cyril a archimandrita Jaroslav boli prítomní na všetkých bohoslužobných obradoch v monastieri. Na druhý sviatok vianočný otec arcibiskup predsedal archijerejskej svätej liturgii v neďalekom mestečku Peremyšľany (Peremyshlyany). Prijal tak pozvanie miestneho stryjského biskupa vladyku Tarasa Senkiva. V nedeľu vladyka Cyril slávil svätú liturgiu v svätouspenskej Univskej lavre. Vo svojej homílii sa zameral na príklad a dôležitú úlohu svätého Jozefa. Túto svätú liturgiu bolo možné sledovať aj prostredníctvom TV Logos a TV Zemplín. V súčasnosti v tomto monastieri pôsobia dvaja mnísi, rodáci zo Slovenska, o. Pantelejmon (Peter Gerbery) a o. Jonáš (Jozef Maxim), ktorý je zároveň igumenom, teda hlavným predstaveným univskej lavry.

TSKE