Sviatky Narodenia Pána u gréckokatolíkov v Anglicku

Košice, 30. december (TSKE) Sviatky Narodenia Pána gréckokatolíci v Anglicku radostne a s vďakou Bohu oslávili, napriek stále pretrvávajúcej pandémii.

Nedeľa pred Kristovým narodením bola pre veriacich príležitosťou nielen pre slávenie svätej liturgie, ale aj na naplnenie starodávnej tradície. Po svätej liturgii si počas zvyčajného spoločného občerstvenia sami napiekli vianočné oblátky. Pečenie si vyskúšali ako dospelí, tak aj deti, ktoré sa vôbec nebáli horúceho a syčiaceho stroja, z ktorého čoby zázrakom vyskakovali chrumkavé vianočné pochúťky, znázorňujúce Pannu Máriu s Ježiškom, s prianím 'Radostné Vianoce'.

Predvečer a aj v deň Kristovho narodenia niektorí gréckokatolícki krajania strávili na Slovensku, alebo v Anglicku vo svojich farnostiach, keďže pre mnohých je dochádzať do cerkvi v Londýne dosť ďaleko. Tí, ktorí na Slovensko ísť nemohli, sa stretli len o deň neskôr, v Nedeľu po Kristovom narodení 26. decembra.

Anglický gréckokatolícky biskup, vladyka Kenneth Nowakowski v kázni vyzdvihol tmu jaskyne a materiálnu chudobu prostredia, kde sa narodil Spasiteľ. Zároveň poukázal na svetlo duchovného bohatstva ako odkaz Betlehemských jasličiek. To má mať hlboký význam pre kresťanov, ktorí vo svete plnom tmy - hmotného bohatstva a duchovnej biedy majú ohlasovať svetlo, ktoré prináša Kristus. Aj Herodes mal možnosť ísť spolu s tromi kráľmi za svetlom hviezdy, no namiesto toho, pre svoju pýchu a závisť, zostal v tme. Zľakol sa, že také jednoduché a chudobné dieťa z maštale môže byť kráľom celého sveta a z obavy že kvôli Kristovi stratí moc a bohatstvo, dal zabiť mnohé nevinné deti. Či sa presne toto nedeje v dnešnom svete, ktorý sa ženie za materiálnym bohatstvom a je čoraz viac duchovne biedny, bez Boha a Jeho lásky, pýtal sa vladyka Kenneth.

Po svätej liturgii sa veriaci, spoločne s vladykom Kennethom a správcom farností Siarhiejom Stasievičom stretli vo veľmi príjemnej rodinnej atmosfére na spoločnom pohostení a zaspievali si tradičné koledy.

Gréckokatolíkov v Anglicku je možné nájsť aj na Facebooku.

TSKE informoval Marek Vojčík

Foto: Juliána F., Emily K., Marek V.