Archimandrita Jaroslav navštívil gréckokatolíkov v Londýne

Košice, 25. október (TSKE) Slovenskí rodáci v gréckokatolíckom spoločenstve v Londýne sa v nedeľu 24. októbra potešili návšteve protosynkela Košickej eparchie otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka. Stalo sa tak takmer po dvoch rokoch pandemických reštrikcií. Otec protosynkel slávil svätú liturgiu spolu s otcom Siarhejom Stasievichom, správcom gréckokatolíckej bieloruskej s slovenskej diaspóry v Londýne.

Archimandrita Jaroslav v homílii vychádzal z nedeľného evanjeliového podobenstva o boháčovi a Lazárovi. Mnohých by o existencii Boha nepresvedčilo možno ani to, keby Ježiš hneď teraz znovu vstal zmrtvých, a položil si otázku, či by bol svet azda iný, ak by sa tak stalo. Pravdepodobne nie, skonštatoval. Ľudia sa totiž majú materiálne, navonok, príliš dobre a Boha vnímajú ako akúsi zábranu v pôžitkoch a radostiach. Avšak vnútorne, duchovne je to úplne inak, lebo bez Boha, aj napriek všetkým výdobytkom dnešnej doby strádajú. Koketujú s mocným tohto sveta, bohom peňazí, bohatstva a moci. Ak by si ale ľudia aspoň trochu uvedomili, že život s Bohom ich naplní pravým šťastím, chrámy by boli bezpochyby plné. Lež nie sú, a keď sa človek pozrie na chaotický a skazený svet okolo seba, teda na svet bez Boha, pýta sa, čo použije Boh na to, aby nám otvoril oči, zamyslel sa napokon protosynkel.

Na záver otec Jaroslav o poďakoval otcovi Siarhiejovi za horlivú starostlivosť o slovenských gréckokatolíkov a tiež ho pochválil za stále zlepšujúcu sa slovenčinu, v ktorej veriacim každú nedeľu ochotne slúži svätú liturgiu.

Milým prekvapením pre archimandritu bolo, koľko detí sa pripravuje na Prvé sväté prijímanie. Sám bol svedkom nedeľnej náuky, tentokrát o sviatosti krstu, a potešilo ho najmä živé zapájanie sa do diskusie, záujem i vedomosti detí.

Po svätej liturgii sa všetci stretli na zvyčajnom pohostení a besede. Protosynkel farníkom oznámil radostnú správu, a to plánovanú opätovnú návštevu začiatkom januára nadchádzajúceho roku spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom – biskupom Košickej eparchie, ktorý toto živé a rastúce spoločenstvo rád spozná.

TAKE informoval Marek Vojčík 

Foto: Marek Vojčík