V maďarskom Máriapócsi si pripomenuli 30 rokov od historickej návštevy sv. Jána Pavla II.

Košice, 24. október (TSKE) V dňoch 21. a 22. októbra sa v maďarskej národnej svätyni Máriapócs uskutočnila konferencia pri príležitosti 30. výročia od návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. Na podujatí vystúpili predstavitelia cirkevného, spoločenského i politického života z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Poľska. Každý príspevok bol obohatený aj o osobnú spomienku jednotlivých prednášajúcich na Jána Pavla II., ktorý v nedeľu 18. augusta 1991 počas svojej apoštolskej cesty do Poľska a Maďarska slávil archijerejskú sv. liturgiu na tomto mariánskom pútnickom mieste. Pre tohto svätého pápeža bol Máriapócs „miestom jednoty, kde veriaci mnohých národov uctievajú materinskú lásku Márie, ktorá sa trápi pre hriechy svojich detí a kvôli nim sa neochvejne prihovára u svojho božského Syna Ježiša… Všetky tieto národy sem prichádzajú, aby spojili svoje slzy so slzami Panny a takto ich očistili a spojili s jedinou spásonosnou obetou Ježiša Vykupiteľa.“

Všetci prednášajúci sa zhodli na tom, že návšteva Jána Pavla II. pred tridsiatimi rokmi v Máriapócsi bola zároveň veľkým impulzom pre východné katolícke cirkvi tohto regiónu, ktoré po dlhom období komunistickej perzekúcie, sa začali slobodne rozvíjať. Predovšetkým pre gréckokatolíkov, ktorí sa hlásia k spoločnému dedičstvu Užhorodskej únie a ktorí boli prítomní aj na tomto podujatí, bola návšteva spred tridsiatich rokov počiatkom ich novej a intenzívnej spolupráce.

Mukačevskú eparchiu ako matku všetkých gréckokatolíckych eparchií pod Karpatami, na ktorej pôvodnom území slzila väčšina divotvorných ikon, zastupoval vladyka Nil Luščák, jej apoštolský administrátor. Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska zastupoval vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a košický eparchiálny biskup. Okrem neho duchovenstvo Košickej eparchie zastupoval aj Vojtech Boháč, synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich byzantského obradu na území Košickej eparchie, Jozef Vaszily, farár z Kráľovského Chlmca a protopresbyter (dekan) maďarského protopresbyterátu a ďalší kňazi z maďarsky hovoriacich farností eparchie.

V konferenčnej časti vystúpil vladyka Ján Babjak SJ s prednáškou o vzťahu sv. Jána Pavla II. ku gréckokatolíkom na Slovensku. Zameral sa na tri návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku a poukázal na jeho slová, ktorými sa obrátil na gréckokatolíkov na Slovensku. Priblížil v nej aj niekoľko osobných spomienok na svätého pápeža, s ktorým sa veľa krát stretol počas svojho kňazského pôsobenia v Ríme, či počas biskupskej služby. Spolu s nebohým biskupom Milanom Šášikom boli spoločne Jánom Pavlom II. vysvätení za biskupov v rímskej bazilike sv. Petra.

Súčasťou spomienkovej udalosti bola aj spoločná modlitba večierne, počas ktorej boli v máriapócskej bazilike uložené relikvie bl. biskupa a mučeníka Teodora Romžu a bl. biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča. V kázni sa všetkým prihovoril vladyka Cyril Vasiľ.

Každý prítomný si z tohto podujatia odniesol aj novú publikáciu o živote bl. biskupa P.P. Gojdiča, ktorú v maďarčine v predchádzajúcich dňoch vydal gréckokatolícky kňaz Barnabás Iván, farár vo Veľkých Kapušanoch.

TSKE

Foto: TSKE