V Úpore odhalili pamätnú tabuľu gréckokatolíckemu kňazovi Jánovi Tichému

Košice, 12. október (TSKE) V nedeľu 10. októbra sa v Úpore slávila spomienková slávnosť na otca Jána Tichého, ktorý bol prvým a jediným žijúcim kňazom v tejto obci od postavenia chrámu. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparchiálny biskup. Vladyka Milan v homílií priblížil život otca Jána, rodáka z obce Novosad. Vyzdvihol jeho zápas o vieru, ktorú si uchoval a ktorú chcel odovzdávať primeraným spôsobom svojim veriacim v dobe socializmu. Úporčania našli v otcovi Jánovi ľudského, ústretového a starostlivého kňaza a učiteľa. Dnes mu ďakujú za vieru, ktorú im odovzdal. Na záver homílie poukázal vladyka Milan na to, že každý svojím životom zanecháva istú "stopu" na tomto svete, tak ako otec Ján. Nemajú však po nás ostávať len dobré spomienky, ale aj správne hodnoty. Veriaci si tento rok pripomínajú 100 rokov od narodenia a štyridsať rokov od smrti otca Jána Tichého. Vonkajším prejavom tejto úcty a spomienky je aj pamätná tabuľa, umiestnená pri vchode do chrámu, ktorú na záver slávnosti odhalil a posvätil vladyka Milan Chautur.

Veriaci tak splnili prianie o. Jána Tichého, ktoré vyriekol pri slávení svojej sedemdesiatky:,,Už slnko zapadá, blíži sa koniec dňa. Keď sa ráz pominiem, spomeňte si na mňa.”

TSKE informoval Martin Onisik

Foto: Martin Onisik