Gréckokatolíci v Londýne si pripomenuli blahoslaveného Metoda Dominika Trčku

Košice, 8. september (TSKE) V nedeľu 5. septembra si slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v anglickom Londýne, slávnostne pripomenulo pokorného a pre vieru zapaleného hieromučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý je zároveň patrónom tohoto spoločenstva.

Svätú liturgiu slúžil otec Siarhiej Stasievič, správca farnosti, ktorý greckokatolíkom v Londýne odhodlane vysluhuje nedeľné sv. liturgie v slovenskom jayzku. Svoju neúčasť kvôli náhlej chorobe ospravedlnil vladyka Kenneth Nowakowski, gréckokatolícky eparchiálny biskup v Londýne. Neúčasť ospravedlnil aj prelát, pápežský nuncius vo Veľkej Británii, Mons. arcibiskup Caudio Gugerotti.

V homílii otec Siarhiej privítal slovenských veriacich na začiatku nového liturgického roka. V krátkosti opísal životopis bl. Metoda, ako aj jeho utrpenie pre Krista. Jeho obeta sa podľa otca Siarhieja začala hneď na začiatku jeho misionárskej cesty v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. Keď ako redemptorista odišiel od svojej rodiny v Česku, opustil svoj rodný latinský obrad s cieľom prijať obrad východný, aby tak mohol slúžiť gréckokatolíkom na Slovensku. Práve preto môže byť pre Slovákov, cudzincov vo Veľkej Británii, odlúčených od svojich rodín a domovov, patrón v osobe bl. Metoda Trčku požehnaním a vynikajúcim duchovným vzorom v cudzom svete.

Na záver správca farnosti spomenul aj konkrétny dôvod, prečo bl. Metod väzenským dozorcom upadol do ešte väčšej nemilosti, a teda to, že počas Vianoc spieval známu pieseň V Viflejemi novina (V Betleheme novina), za čo bol presunutý na samotku, kde ešte viac ochorel a následne ako mučeník zomrel.

Aj keď Vianoce sú ešte ďaleko pred nami, veriaci počas svätého prijímania rozjímali za znenia spomenutej melódie V Viflejemi novina, ktorú na akordeóne zahral Gabriel Gazdík.

Svätá liturgia bola ukončená molebenom k bl. Metodovi a myrovaním. Nasledovalo obvyklé spoločné pohostenie v príjemnej atmosfére slovenských ľudových piesní.

Slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v anglickom Londýne je možné nájsť aj na Facebookovej stránke Gréckokatolíci v Anglicku. Môžete o ňom povedať  najmä svojím známym vo Veľkej Británii.

Videozáznam zo sv. liturgie nájdete TU 

Marek Vojčík 

Foto: Marek Vojčík