Septembrová Fatimská sobota

V sobotu 4. septembra sa konala Fatimská sobota v Klokočove. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie.

V homílii vladyka Milan poukázal na skutočnosť, že človek sa snaží zmeniť všetko na vôkol avšak zabúda na to, že potrebuje zmenu vlastného vnútra. Táto zmena sa týka najmä prispôsobenia sa k tomu, k čomu sme stvorení ako muž a žena. Prvoradou úlohou ženy je byť povolaním matkou - byť tou, ktorá svojou láskou premôže aj nenávisť vo svojom okolí. Muž zasa má vidieť pevnosť rozhodnutia pre dobro svojej rodiny, o ktorú je povinný sa starať. Zmena zmýšľania človeka má byť najmä v uvedomení si, že Boží zákon je nad ľudským zákonom.

Na záver otec Vladimír Tomko, emeritný protosynkel košickej eparchie, spolu s dirigentkou michalovského zboru Máriou Gofusovou, zablahoželali v mene všetkých kňazov vladykovi Milanovi pri príležitosti jeho 64. narodenín.

TSKE informoval Samuel Dávid Bombár
Foto: Samuel Dávid Bombár