Eparchiálna odpustová slávnosť v Košiciach

Košice, 6. september (TSKE) Počas uplynulého víkendu 4. – 5. septembra 2021 sa v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť. Program začal v sobotu slávením Veľkej večierne s lítijou, po ktorej nasledovala archijerejská svätá liturgia. Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, vo svojej homílii vyzdvihol Máriu ako tú, ktorá sa stala chrámom prebývania Krista, a zároveň pripomenul, že všetky aspekty Božieho posväcovania v ľudskom živote sa prelínajú v Máriinom narodení, materstve a svätosti, ktoré sú predobrazom Cirkvi, ako základného nového Božieho kameňa. Po svätej liturgii program pokračoval duchovným pásmom, ktoré retrospektívne priblížilo eparchiálnu púť do Ríma s klokočovskou ikonou presvätej Bohorodičky, a súčasne vladyka Cyril priblížil program nadchádzajúcej návštevy Svätého otca Františka na Slovensku. Nasledoval Akatist k svätému Jozefovi, Malé povečerie a Eucharistická adorácia.

Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorej slávnostným kazateľom bol vladyka Marián Andrej Pacák emeritný biskup z Toronta (Kanada). Všetkých prítomných povzbudil k obnoveniu viery a prehĺbeniu úcty k presvätej Bohorodičke, ktorá má pevné miesto v histórii našej spásy. Vladyka Marián Andrej v súvislosti s príchodom pápeža Františka na Slovensko poukázal na fakt, že sám pápež patrí k veľkým mariánskym ctiteľom. Po slávnostnej svätej liturgii vladyka Cyril poďakoval vladykovi Mariánovi Andrejovi za jeho slová a zároveň poďakoval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii odpustovej slávnosti.

Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal miešaný zbor pozostávajúci z niekoľkých gréckokatolíckych speváckych zborov, ktorý bude spievať aj na liturgii s pápežom Františkom v Prešove.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová ml.

Foto: Samuel Dávid Bombár