Kňazské manželské páry na letnej duchovnej obnove

Košice, 22. júl (TSKE) Kňazi zo spoločenstva SKALA spolu so svojimi manželkami absolvovali 5. – 11. júla tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej Hute v okrese Bardejov. Obnova sa niesla v znamení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, jej definovania a ukotvenia v praktickom živote.

Program obnovy obohatil svojimi skúsenosťami otec Ľuboslav Petričko. Vo svojom povzbudení kládol dôraz na čisté srdce, slobodné od sebalásky a pripravené na konanie dobra. Za hlavnú charizmu každého pravého spoločenstva označil agapickú lásku rozvetvenú k Bohu i blížnemu. Kňazov upozornil na to, že s horlivosťou môže prísť aj osobné znechutenie a pokúšanie od Zlého.

Líder spoločenstva otec Peter Horváth pripomenul hlavné poslanie spoločenstva, spočívajúce v práci na záchranu rodín. Formuloval vlastnú charizmu spoločenstva spočívajúcu v ohlasovaní radostnej zvesti o manželstve a formovaní rodiny do jej zrelosti. Vo svojej téme podnietil prítomných kňazov, aby využívali svoje osobné dary pri sprevádzaní zverených rodín. Načrtol aj budúcnosť Skaly, ktorá odpovedá na aktuálne potreby Cirkvi a vlastnou charizmou prispieva k ich stabilite a svätosti. A to je vízia plná nádeje.

Podujatie 8. júla poctil svojou návštevou aj najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vo svojom zamyslení sa podelil s medzinárodnými skúsenosťami pri svojej službe vo Vatikáne. Poukázal na špecifickosť a hodnotu kňazského manželstva v Katolíckej cirkvi, čo samozrejme súvisí aj so zodpovednosťou za tento dvojaký dar povolania. Prítomným poďakoval za pastoračné iniciatívy pre rodiny a poprial veľa síl do napĺňania vlastnej charizmy spoločenstva. Taktiež s nimi slávil božskú svätú liturgiu.

Tematické dopoludnia striedala po obede spoločná modlitba za prijatie nového zápalu Svätého Ducha v duchovnom zápase. Posledný večer kňazské manželské páry prijali definitívne životné záväzky žiť spiritualitu spoločenstva SKALA a podľa svojich schopností ju aj rozvíjať. Ide o skupinu šiestich párov, ktorá je v spoločenstve prakticky od jeho počiatku. Touto obnovou ukončila kompletnú sériu formácie podľa tematických stupňov. Stretnutie sa prekrývalo s udalosťou odchodu do večnosti Jozefa Knapika, spolumajiteľa rekreačného zariadenia Slnečný majer, kde sa už roky spoločenstvo stretáva.

TSKE informoval Michal Hospodár.

Foto: archív spoločenstva SKALA