Farnosť na Terase oslávila 20 rokov chrámu

Košice, 29. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z mestskej časti Západ v Košiciach si 28. júna pri slávnosti chrámového sviatku svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla pripomenuli aj výročie 20. jeho posvätenia, ako aj 25. výročie posvätenia jeho základného kameňa Jánom Pavlom II, keď v roku 1995 navštívil Slovensko.

Svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košicky eparchiálny biskup a slávnostným kazateľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor.

Vo svojej kázni vladyka Cyril vyzdvihol jednotu bratskej lásky medzi apoštolom Petrom a Pavlom. Hoci boli povahovo odlišní a mali aj rôzne miesta poslania, predsa boli zjednotení v Kristovi až za cenu ich mučeníctva. Vladyka Cyril poukázal aj na knihu od kardinála Saraha, z ktorej citoval štyri piliere jednoty Cirkvi, a to modlitbu, katolícku náuku, lásku ku Skale a bratskú lásku. Zdôraznil, že hoci sú v cirkvi všetci rozdielni, spája ich Ježiš Kristus.

Na záver sa miestny farár a košický protopresbyter otec Jozef Miňo poďakoval vladykom za zriadenie farnosti a ich dnešnú návštevu. Po liturgii nasledovalo myrovanie, počas ktorého sa modlil moleben k Ježišovmu srdcu.


TSKE informoval Miroslav Házy.
Foto: Jakub Miňo