Farnosť Košice-Ťahanovce privítala vladyku Cyrila Vasiľa

Košice, 16. Jún (TSKE) V druhú nedeľu po Päťdesiatnici, 14. júna, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, farnosť Košice-Ťahanovce, aby ako duchovný pastier mohol bližšie spoznať svojich veriacich. Miestny Chrám bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku bol tak príležitosťou k uvedomeniu si dôležitosti jednotlivca pre farské spoločenstvo a jeho úlohy v ňom.

Na základe toho, vladyka Cyril vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť osobného vzťahu kresťana s Bohom, aby na tomto základe mohol budovať svoju úlohu v spoločenstve, do ktorého bol povolaný, rovnako ako aj apoštoli s Ježišom.

V závere liturgie miestny farár otec Martin Mikula, vyjadril vladykovi poďakovanie, ale aj blahoželanie a mnoho síl do jeho duchovného poslania, keďže si v tento deň pripomínal 33. výročie svojej kňazskej vysviacky a 11 rokov od svojej biskupskej chirotónie.

TSKE informovala Veronika Marcinová.

Foto: Miriam Semaníková, Štefan Keruľ-Kmec ml.