Vznikol podcast s kázňami z Košickej eparchie

Košice, 3. február (TSKE) Komisia pre masmédia Košickej eparchie v spolupráci s občianskym združením Byzantinos na začiatku marca spustila nový podcast, na ktorom je možné si vypočuť vybrané kázne biskupov a kňazov z Košickej eparchie. Výnimočné duchovné myšlienky na rôzne praktické témy života i popisujúce životy svätých sa dajú vypočuť cez podcastové služby: Anchor, Spotify, Apple Podcasty Google Podcasty a iné.

Cieľom projektu je sprostredkovať veriacim čo najviac duchovného slova z úst ich pastierov, ktoré si môžu vypočuť či vo voľnom čase, počas jazdy autom, alebo na prechádzke v prírode. Zároveň sa každý môže pozastaviť nad časťami kázní a hlbšie sa zamyslieť nad myšlienkou, ktorá sa ho dotkla.

V prípade, že poslucháč nepoužíva ani jednu z hore spomínaných podcastových služieb, desiatky kázní si je možné vypočuť na stránke http://anchor.fm/grkatke. V prípade užívania niektorej aplikácie,stačí si v nej vyhľadať “Kázne z Košickej eparchie” alebo kliknúť na názov preferovanej aplikácie vyššie a zapnúť odber.

K štyrom desiatkam kázní, ktoré už sú k dispozícií, sa budú pravidelne pridávať tie najaktuálnejšie s možnosťou emailového oznámenia o novej nahrávke pre odberateľov. Pre zapnutie emailových upozornení na nové kázne je potrebné zaregistrovať svoj email na nasledovnej adrese:
https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=HomlieKosickejEparchie



TSKE