Posviacka kaplnky v Dome sv. Lazára

Košice, 2. marec (TSKE) V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, sa 29. februára konala posviacka novo-vzniknutej kaplnky, ktorej patrónom sa stal patrón samotného zariadenia – sv. Lazár.

Slávnosť začala posvätením prestola, kyvota a evanjeliára, ako aj ostatných nevyhnutných  liturgických predmetov. Keďže Dom sv. Lazára je sociálne centrum pre matky s deťmi v núdzi, v kázni počas následnej svätej liturgie bola zdôraznená potreba utiekať sa v ťažkých chvíľach života k Bohu, v ktorom človek môže nájsť pevnú oporu, a to predovšetkým v čase Veľkého pôstu. Vtedy má každý obzvlášť príležitosť prehlbovať svoj vzťah s Bohom. Prítomní boli tiež povzdbudzovaní k návštevám kaplnky a stretávaní sa pri pravidelnej spoločnej modlitbe.

TSKE informovala Veronika Marcinová.

Foto: Peter Hric