Stretnutie kantorov Košickej eparchie

Košice, 7. marec (TSKE) V rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony sa 22. februára v Cerkvi svätých Cyrila a Metoda v Sečovciach uskutočnilo stretnutie kantorov Košickej eparchie. Zišlo sa takmer 100 kantorov zo všetkých protopresbyterátov. Vzhľadom na blížiace sa podujatia Jubilejného roka, ako púť do Ríma, alebo odpustová slávnosť v Klokočove, bolo cieľom stretnutia zjednotiť liturgický i duchovný spev vo farnostiach.

Kantori si pod vedením dlhoročnej lektorky Marcely Zorvanovej precvičovali spevy z liturgie, ktoré sa rokmi zdeformovali a odchýlili od pôvodných melódií. Do pozornosti sa dostal aj nový moleben a pieseň k ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktoré pripravil otec Marko Durlák.

 Program dňa zakončila ponuka ďalších kantorských kurzov v Trebišove v kláštore Rádu sv. Bazila a v Košiciach na eparchialnom úrade.

TSKE informovala Ráchel Zorvanová.
Foto: Emil Zorvan