Ples spoločenstva SKALA

Košice, 11. marec (TSKE) V poslednú sobotu pred začiatkom Veľkého pôstu, 22. februára, sa uskutočnil 4. reprezentačný ples spoločenstva SKALA – Spoločenstva kňazských a laických rodín v Parchovanoch. Samotný ples predchádzalo slávenie archijerejskej sv. liturgie v Kostole sv. Štefana Uhorského za účasti miestneho správcu farnosti Dvorianky otca Lukáša Vojčíka a kňazov spoločenstva otca Petra Horvátha, otca Michala Hospodára, otca Petra Labaniča a otca Pavla Mihajla.

V kázni bolo zdôraznené, že „pravá kresťanská rodina má vedieť, že k životu patrí i zábava i vážnosť pôstu i všetko to, čo nám život prináša. Keď všetko prežívame s vnútornou radosťou, je to o to viac príťažlivejšie a užitočnejšie.” Ako bolo vysvetlené, Boh je zdrojom radosti i vo chvíľach, keď človeku ťažko.

Po svätej liturgii sa v sále v Parchovanoch rozprúdila spoločná zábava, ktorej cieľom bolo poďakovať Bohu za dar manželstva a rodiny.

Ples spoločenstva mal aj charitatívny charakter. Suma vo výške 1.500 €, vyzbieraná z tomboly  a darov zúčastnených a sponzorov, bola prerozdelená trom rodinám vo finančnej tiesni. Snahou spoločenstva je privádzať ľudí ku všímaniu si potrieb iných rodín, teda mať oči otvorené pre široké okolie a nebyť zameraní iba na seba alebo iba na svoje spoločenstvo.

Organizátori plesu ďakujú všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali a tým, ktorí sa plesu zúčastnili.

TSKE informovala Zuzana Jenčušová.
Foto: Zdeno Jenčuš