V Kuzmiciach podporili ochranu života a rodinných hodnôt

Košice, 23. február (TSKE) Týždeň pred Veľkým pôstom 16. februára prišiel do farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Kuzmiciach Misijný pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvoril mladý umelec Martin Hudaček. Veriaci sa počas nasledujúcich dní mohli zamýšľať nad veľmi dôležitými otázkami modernej doby – otázkami ochrany života už od počatia a úctou životu či taktiež dôležitou témou ochrany rodiny, ktorú tvorí otec, mama a dieťa.

Od začiatku týždňa boli denne kázne zamerane na určité témy: problematika slabej ochrany života už od počatia, úloha muža – otca v rodine, úloha ženy – matky v rodine, obhajoba a stráženie hodnôt. Vyvrcholením bola 21. februára piatková slávnostná liturgia, kedy farnosť navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril zdôraznil ochranu a úctu k životu ako celku a pozornosť zameral na povinnosť chrániť život.

 Súsošie ďalej bude putovať po farnostiam Zemplína.

TSKE informoval Štefan Keruľ-Kmec ml.
Foto: Cyril Keruľ-Kmec