Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od
prepožičaný z Prešovská archieparchia 2020
vypomocný duchovný Farnosť Košice-Furča 2020
dochovný správca Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach 2023
koordinátor pastorácie skautov v meste Košice Košický protopresbyterát 2023

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do