Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od
arcibiskup ad personam - eparchiálny biskup Košická eparchia 2021
člen najvyššieho tribunálu Apoštolská Signatúra 2021
predseda Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS 2021
predseda Rada pre rodinu pri KBS 2020
predseda Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS 2020

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
Štúdium Fakulta východného cirkevného práva Pápežského východného inštitútu v Ríme 1987 1990
Noviciát Spoločnosť Ježišova v Janove 1990 1992
Štúdium Fakulta východného cirkevného práva Pápežského východného inštitútu v Ríme 1992 1994
Dekan Fakulta východného cirkevného práva Pápežského východného inštitútu v Ríme 2002 2007
Vicerektor Pápežský východný inštitút v Ríme 2004 2007
Rektor Pápežský východný inštitút v Ríme 2007 2009
Sekretár Kongregácia pre východné cirkvi Rím, Taliansko 2009 2020
Apoštolský administrátor Košická eparchia 2020 2021
Titulárny arcibiskup Ptolemaidy v Líbyi Kongregácia pre východné cirkvi Rím, Taliansko 2009 2021