Svätý Otec menoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Košice, 25. február (TSKE) Svätý Otec František menoval 25. februára nového sekretára Kogregácie pre východné cirkvi. Stal sa ním doterajší vladyka eparchie Piana degli Albanesi pre gréckokatolíkov na Sicílii, vladyka Giorgio Demetrio Gallaro, ktorý bol menovaním povýšený do hodnosti arcibiskupa.

Vladyka Gallaro sa narodil v Pozzallo na Sicílii, 16. januára 1948. Teológiu absolvoval v Taliansku a USA, kam odišiel roku 1968. Diakonskú vysviacku prijal roku 1971. Na kňaza bol vysvätený v Los Angeles roku 1972. Doktorát z východného práva dosiahol na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v roku 1981 a na univerzite sv. Tomáša v Ríme (Angelicum) dosiahol licenciát z teológie ekumenizmu (1994). Ako kňaz pôsobil vo viacerých farnostiach USA, a to v rozličných jurisdikciách, vrátane melchitskej eparchie Newton, ukrajinskej archieparchie Philadelphia a ruténskej archieparchie Pittsburg.

Je autorom viacerých publikácii a článkov z oblasti východného cirkevného práva. Pôsobil ako obhájca zväzku a promotér spravodlivosti, ale i kancelár Melchitskej eparchie Newton, jej súdny vikár, ako aj sudca a neskoršie súdný vikár Pittsburgu. V rokoch 2013-2014 bol zastupujúcim rektorom gréckokatolíckeho seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburgu. Od roku 2013 bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi.

Za biskupa eparchie Piana degli Albanesi bol menovaný pápežom 31. marca 2015. Biskupské svätenie prijal 28. júna 2015v katedrále svätého veľkomučeníka Demetra v Piana degli Albanesi. Hlavným svätiteľom bol vladyka eparchie Lungro, Donato Oliverio. Spolusvútiteľmi boli eparcha Newtonu pre Melchitov v USA, Nicholas Samra a vtedajší exarcha Grécka, a ďalší východný kanonista, Dimitrios Salachas.

Jeho doterajší erb pozostáva z eparchiálnej časti, reprezentovanej zlatým dvojorlom na červenom podklade s gréckym krížom a písmenami IC XC NI KA a osobnej časti. Tej dominuje v hornej časti ikona Krista – Dobrého pastiera so striebornou ovečkou na pleciach. Týmto symbolom vladyka vyjadril svoje stotožnenie sa s úradom biskupa, ktorý má za vzor dobrého pastiera – Krista. Pod touto ikonou sa erb delí na tri časti – červenú, zlatú a modrú. Na červenom podklade je vychádzajúci strieborný polmesiac medzi dvoma hviezdami, ktorý je symbolom Bohorodičky a vychádza z erbu eparchie Newton, kde vladyka dlhé roky pôsobil. Na spodnej modrej časti je zlatý kohút – taliansky gallo a teda odkaz na priezvisko vladyku.

Biskupským heslom vladyku je „Edificando in unita“, čo je citát z dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium o Cirkvi z Druhého vatikánskeho koncilu. V bode 27 sa píše: !Veriaci zasa majú byť oddaní biskupovi ako Cirkev Ježišovi Kristovi a ako Ježiš Kristus Otcovi, aby bolo všetko v jednotnom súlade a úplnosti na Božiu slávu (porov. 2 Kor 4, 5).“ Edificando in unita zodpovedá teda slovám „V jednotnom súlade“.

Na mnohaja lita, vladyka!

TSKE informoval Daniel Černý.