Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
administrátor Farnosť Borov 1981 1982
administrátor Farnosť Medzilaborce 1984 1985
administrátor Farnosť Šmigovec 1985 1989
administrátor Filiálka Porúbka 1989 1992
protoigumen Gréckokatolíckej viceprovincie Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa 1990 1992
pomocný biskup Gréckokatolícka eparchia Prešov 1992 1997
predseda Rada pre rodinu pri KBS 1992
predseda Rada Iustitia et Pax KBS 1992
apoštolský exarcha Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach 1997 2008
predseda Rada pre rodinu a mládež pri KBS 2000
člen Vedecká rada UPJŠ v Košiciach 2007
eparchiálny biskup Košická eparchia 2008 2021
predseda Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života pri KBS 2020