Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od
farár Farnosť Streda nad Bodrogom 2002
riaditeľ Exarchátne centrum voľného času svätého Lukáša v Strede nad Bodrogom 2007
riaditeľ Cirkevná škola v prírode svätého Lukáša v Strede nad Bodrogom 2007
riaditeľ Združenie gréckokatolíckej inteligencie Filokália 2007
člen Presbyterská rada Košickej eparchie 2017

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
administrátor Farnosť Dobrá 1996 2002
člen Liturgická komisia Košickej eparchie 2009 2017
člen Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia 2011 2017
protopresbyter Maďarský protopresbyterát 2017 2018