Aktuálne pôsobenie

Pozícia Pôsobenie Od
člen výboru Spolok sv. Cyrila a Metoda 2003
na odpočinku Farnosť Zbehňov 2021

História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
administrátor Farnosť Levoča 1983 1989
administrátor Farnosť Vranov-Čemerné 1989 1993
dekan Vranovský dekanát 1991 1993
promotor spravodlivosti Cirkevný súd, Prešov 1992 1997
rektor Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 1993 1996
odborný asistent Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 1993 1996
administrátor Farnosť Dvorianky 1996 1997
farár Farnosť Michalovce 1997 2021
protopresbyter Michalovský protopresbyterát 1997 2021
člen Presbyterská rada Košickej eparchie 2000 2021
koordinátor formácie kaplánov Komisia pre permanentnú kňazskú formáciu Košickej eparchie 2008 2021