informácie budeme aktualizovať

Webová stránka so všetkými farnosťami ktoré vysielajú svoje bohoslužby na internet

Modlitba ku Klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky v čase pandémie

(PRE KŇAZOV) Prosby do suhubej ekténie a modlitba pred prepustením

Apríl 2020

08. apríl - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

25. marec - INŠTRUKCIE O PASCHÁLNYCH SLÁVENIACH VO VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH CIRKVÁCH

25. marec - Usmernenie o verejných bohoslužbách (aktualizácia)

24. marec - Usmernenie o verejných bohoslužbách

12. marec - Moleben v čase smrtonosnej nákazy (cirkevnoslovansky)

12. marec - Prosebný spev v čase smrteľnej nákazy (kňazská modlitba)

11. marec - Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

10. marec - Usmernenie o verejných bohoslužbách

10. marec - KBS vydala stanovisko k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

10. marec - Usmernenie Školského úradu Košickej eparchie

6. marec - Vyhlásenie Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS k situácii so šírením vírusu COVID-19

6. marec - Usmernenie Verejného úradu zdravotníctva SR / Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení