Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha z Ukrajiny a hlavným kazateľom vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Prítomnosť obidvoch biskupov zvýraznila skutočnosť, že aj napriek historickému rozdeleniu eparchií cirkev je naďalej jednotná a súdržná. V úvode vladyka Milan Chautur posvätil pamätnú tabuľu oslavy 200. výročia chrámu.

V homílií vladyka poukázal na problém prízemnej živočíšnosti postmodernej kultúry, vyzval k pohľadu na svätých, ktorí vo svojom živote hľadeli na vyššie ciele. Zdôraznil, že dnešný svet potrebuje príklad a vzory svätosti tých, ktorí sa vedia obetovať a prosiť za iných. Neopomenul ani samotný chrám, o ktorom povedal, že stojí ako svedok stálosti a svojimi ikonami poukazuje na tých, ktorí zostali pevnými aj v rozbúrených časoch. V závere vyzval všetkých prítomných k návratu na cestu s Bohom a k vydávaniu svedectva pre tento svet.

Po liturgii nasledovala posviacka multifunkčného ihriska na miestnej škole.

TS KE informoval Mário Csérep