Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci

Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archirejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu a zrekonštruovaný ikonostas. Na slávnosť boli pozvaní kňazi okolitých obcí i tí, ktorí tu v minulosti pôsobili. Spevom svätú liturgiu sprevádzal liturgiu zbor z farnosti Koromľa.

V homílii Vladyka Milan pripomenul veriacim, že človek nie je izolovanou bytosťou, ale žije v spoločenstve, kde sa má snažiť o budovanie dobrých vzťahov. Na záver slávnosti správca farnosti otec Michal Baran vyjadril túžbu, aby sa novo obnovený chrám stal zdrojom jednoty a lásky všetkých obyvateľov obce. Poďakoval veriacim, dobrodincom i vladykovi Milanovi, ktorému veriaci darovali drevorezbu Presvätej Bohorodičky.

TSKE informoval Michal Baran.