Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline

Košice, 16. august (TSKE) Občianske združenie Byzantinos zverejnilo 16. augusta nové video košického eparchu Milana Chautura CSsR, v ktorom pozýva k sledovaniu diania na Svetovom stretnutí rodín v Dubline. Vladyka Milan, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu, sa tohto stretnutia, ktoré sa uskutoční 21. – 26. augusta, osobne zúčastní. Ako sám hovorí vo videu, rodina, ako Boží výtvor, je dobrý, ale varuje pred zlým pochopením jej podstaty. Vysvetľuje, že rodina je otec, mama, dieťa, a jedine v nej môže vznikať vzťah lásky, skrze ktorý človek dokáže chápať aj vzťah s Bohom.

Video je zverejnené na stránke www.byzantinos.grkatke.sk a youtube kanáli občianskeho združenia Byzantinos: https://youtu.be/mjEQLHU2-5o.

Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah. Byzantinos svojou činnosťou chce pomocou masmediálnych projektov šíriť kresťanské hodnoty či evanjelizačné myšlienky, podporovať byzantské umenie, vytvárať výchovné a vzdelávacie médiá pre deti, mládež a dospelých, zvyšovať informovanosť o regionálnych, kultúrnych, duchovných, mládežníckych a športových podujatiach a vychovávať k úcte k vlastným tradíciám.