Vladyka Milan Chautur požehnal nové vianočné CD

Košice, 7. december (TSKE) Vo sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu 6. decembra slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach a v jej závere požehnal nové CD najznámejších tradičných cirkevno-slovanských a slovenských kolied s názvom Novina sa stala – Nova radosť stala.

V kázni počas svätej liturgie, ktorej sa zúčastnili predovšetkým rodiny s deťmi, vladyka upozornil na dar, ktorý je často ponímaný za hodnotnejší, než samotný darca. Poukázal na skutočnosť, že v dnešnej spoločnosti sa hodnota osoby potlačuje rôznymi svetonázormi, ktoré ho využívajú podľa svojvôle. Vyzval k návratu hodnoty osoby cez dar pravej lásky a ľudskosti.

V závere slávnosti otec Jaroslav Girovský, predseda občianskeho združenia Byzantinos, predstavil ich nové vianočné CD Novina sa stala – Nova radosť stala, ktoré naspieval Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, jeden z najlepších cerkovných zborov na Slovensku. Vyjadril nádej, že tieto koledy spríjemnia pre veriacich nie len cestu autom či čas prípravy vianočných jedál, ale predovšetkým dotvoria atmosféru štedrej večere, pri ktorej prítomní budú preciťovať, že na svet prišiel Boh, ktorý je láska.

Vladyka Milan následne požehnal toto CD, tých, ktorí ho pripravili aj tých, ktorí ho budú počúvať, aby sa cez počúvanie týchto kolied posunuli bližšie k Bohu. Napokon vladyka rozdal mikulášske darčeky deťom vo farnosti.

Vianočné CD Novina sa stala bude v najbližších dňoch dostupné vo farnostiach Košickej eparchie, na košickom eparchiálnom úrade a v predajniach Ekumena v Košiciach a v Prešove. V prípade záujmu a nemožnosti získať CD na spomínaných miestach je možné kontaktovať aj občianske združenie priamo na emaile: byzantinos@grkatke.sk alebo na tel. čísle: 0911 812 199.

Minimálnym príspevkom – 7 Eur za CD – budú podporené ďalšie masmediálne projekty, tvorba videí, zvukových nahrávok, liturgických zostrihov a iných projektov občianskeho združenia Byzantinos, ktoré úzko spolupracuje s Komisiou pre masmédiá Košickej eparchie.