Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka

Košice, 28. január (TSKE) Farnosť Závadka navštívil 26. – 27. januára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V sobotu sa v rámci farnosti konala lyžovačka na Mraznici, obec Hnilčík, ktorej sa zúčastnili aj farnosti od Sobraniec, Michaloviec, Trebišova, Prešova a Spiša, spolu viac než dvesto účastníkov.

V nedeľu vladyka Milan v Cerkvi sv. archanjela Michala na Závadke,posvätil nové vchodové dvere a drevené lavice, na výrobe ktorých sa podieľali samotní remeselníci z farnosti. Vo sviatočnej homílii vladyka upozornil na potrebu „vidieť za horizont“.  „My ľudia sme sa dnes uspokojili iba s tým čo nám ponúka táto zem, na ktorej vidíme iba to, kam sa dostane náš prirodzený zrak. Ale vidieť Boha znamená vnímať všetko to, čo k nemu patrí – o čom nemáme predstavu. Mnohé skutočnosti nám zastierajú zrak v tom, aby sme o tom vôbec mohli premýšľať.“ Napokon vladyka povzbudil veriacich k prosbe o schopnosť správne sa pozerať až za horizont pozemského života. S vladykom Milanom sa veriaci mohli stretnúť aj na spoločnej popoludňajšej modlitbe večierne, kde vladyka objasnil rozdiel v pôsobení milostí Boha na liturgii a vo večierni.

TSKE informovala rod. Hudziková

Foto: Lenka Hudzíková a Filip Demek