Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Trebišov

Košcie, 12. marec (TSKE) V prvú pôstnu nedeľu 10. marca navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, farnosť Trebišov. Svoju homíliu vladyka Milan začal otázkou Natanaela z nedeľnej state evanjelia – Môže byť z Nazareta niečo dobré? Vysvetlil, že takáto otázka predpokladá povýšeneckú pýchu, ktorá sa aj podľa slov Petrovho listu stavia proti Bohu, ktorý pyšným odporuje. Upozornil, že práve tento hlavný hriech je dnes príčinou mnohých zlyhaní, a v súčasnosti je zamieňaná za „zdravé sebavedomie“. Sám Boh sa ponížil, keď sa stal človekom, bol pokorným až na smrť na kríži. Na záver vladyka pozval všetkých prítomných, aby sa práve v tomto Veľkom pôste učili pokore a skromnosti spolu s Ježišom.

Na konci svätej liturgie otec Dušan Seman, trebišovský protopresbyter, poďakoval vladykovi i asistencii za slávnostné zakončenie prvého týždňa pôstu.

Prvá pôstna nedeľa je nazvaná prívlastkom Nedeľa ortodoxie, počas ktorej si gréckokatolícka cirkev pripomína ničenie svätých ikon, obrazoborectvo, ktoré viedlo k definovaniu pravej úcty ikonám, ktorá je nezlučiteľná s modloslužbou, na 2. nicejskom sneme v roku 787.

TSKE informoval Michal Keruľ-Kmec.

Foto: Samuel Slota