Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Dvorianky

Košice, 4. marec (TSKE) Počas Syropôstnej nedele, teda vstupnej nedele do Veľkého pôstu, 3. marca navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, farnosť Dvorianky, kde slávil svätú liturgiu za účasti otca Lukáša Vojčíka, správcu farnosti, otca Jozefa Ivana, farára farnosti Kráľovce, a otca Mariána Starenčáka, kňaza Prešovskej archieparchie.

Vo svojej kázne vladyka zdôraznil, že pôst spočíva aj od zrieknutí sa zbytočných informácií, ktoré sa stávajú negatívne či až škodlivé a predsa ich denne človek absorbuje zo všetkých strán - sociálnych sietí, bulváru, televízie, novín či rádia. Taktiež zdôraznil silu a potrebu rodiny v dnešnom spoločenstve, ktoré stojí pred veľkým rozhodnutím.

Vladyka vo farnosti zároveň slávil prvú veľkopôstnu večiereň, ktorá je charakteristická veľkými poklonami – metániami  a vzájomným zmierením sa v jej závere.

TSKE informoval Dávid Kováč

Foto: Dávid Kováč