V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti

Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia ustanovenia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 23. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej budovy.

Vo svojej homílii upozornil veriacich na časté prežívanie plytkosti viery v živote kresťanských rodín a povzbudil veriacich na príklade apoštolov, ktorí neváhali a na slovo Ježiša Krista opätovne spustili siete. Tým poukázal na nutnosť a potrebu človeka zájsť do hlbiny svojej duše.

Slávnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí pôsobili v tejto farnosti ako aj kňazi rodáci farnosti Slanské Nové Mesto.

TSKE informoval Marek Iľko