V Ruskej Bystrej sa konala slávnosť Košickej eparchie

Košice, 20. máj (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Prenesenia úctyhodných pozostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari sa 19. mája v Ruskej Bystrej konala slávnosť Košickej eparchie. Tá bola spojená s púťou mladých a rodín Košickej eparchie, ako aj s oslavami Dňa obce Ruská Bystrá.

Svätú liturgiu slávil protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak. V úvodnom sprievode z drevenej cerkvi k liturgickému priestoru pri chráme sa priniesla ikona Svätého Mikuláša.

Svätú liturgiu spoluslávil miestny správca farnosti otec Rastislav Smetanka, sobranecký protopresbyter otec Jozef Kellö, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie otec Milan Kmec, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár a ďalší kňazi zo susedných farností.

Archimandrita Jaroslav v homílii poukázal na skutočnosť, na ktorú môže byť každý slovák hrdý, a to na silnú vieru. Ako upozornil, tá je práve tou skutočnosťou, za ktorú sa mnohí hanbia a chcú zabudnúť. Pripomenul starú otcovskú radu: “Drž sa Boha a budeš sa mať dobre!” Ako vysvetlil, mnohí dnes sú vyprahnutí, hľadajú pokoj, a za ním chodia do Indie či ďaleko od sveta. Ale skutočný pokoj môže človek nájsť práve doma pri Kristovi tak ako Samaritánka pri Jakubovej studni.

Spev svätej liturgie viedol Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove obohatený piesňami mládeže Košickej eparchie počas úvodného sprievodu a prijímania Eucharistie.

V závere liturgie otec Milan Kmec zaželal archimandritovi k narodeninám, ktoré v ten deň oslávil, aby sa stával mostom medzi ľuďmi a Bohom, i ľuďmi navzájom skrze žitú pravdu, že Boh je dobrý.

Duchovný program sa zakončil sprievodom s ikonou späť do chrámu a modlitbou časti z Akatistu k sv. Mikulášovi, ktorú viedol archimandrita a mladí eparchie.

Po spoločnom agapé v sále kultúrneho domu obce sa konal duchovno-kultúrny program v areáli kultúrneho domu. Evanjelizačnú časť tvorili piesne a pantomíma mladých, svedectvo matky, ktorá sa rozhodla s manželom bojovať o život a zdravie svojho chorého nenarodeného dieťaťa, katechézy o Božej láske, hriechu, vykúpení a viere. Nasledoval kultúrny program, na ktorom sa spevom a tancom predstavili Základná škola Podhoroď, SSk Inovské Trio, SSk Labirski Beťare, Folklórny súbor Viničiar, Hostia z Ukrajiny a úsmevno-zábavná skupina Traky.

Organizátorsky slávnosť zastrešovala miestna farnosť Ruský Hrabovec, obec Ruská Bystrá, Rada pre mládež Košickej eparchie a spoločenstvo SKALA.

Duchovný program bol naživo vysielaný televíziou RTVS a záznam slávnosti je možné vidieť v archíve televízie: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14024/187934#224.

TSKE

Foto: Byzantinos/Dávid Kováč