V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád

Košice, 15. jún (TSKE) V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska. Vo svojej prednáške poukázal v prvom rade na praktickú stránku kresťanského života, na úlohy, ktoré majú kurátori v cirkvi, a kreatívnymi nápadmi poukázal na to, ako sa dá byť ešte lepšími a aktívnymi pomocníkmi kňaza vo farnosti.

Po modlitbe a prednáške nasledovalo malé občerstvenie v miestnom kultúrnom dome, ktoré zabezpečil miestny farár otec Tomáš Vaszily so svojou farskou radou. Asi 80 zúčastnených kurátorov tak malo možnosť sa porozprávať a vymeniť si navzájom svoje skúsenosti.

Toto formačné stretnutie sa uskutočňuje dvakrát do roka a má za cieľ pomôcť tým najbližším spolupracovníkom kňazov duševne rásť a obohacovať ich. Zároveň je príležitosťou na vzájomné spoznanie sa kurátorov Medzibodrožia a Použia.

TSKE informoval Jozef Vaszily.