V Košickej eparchii prebehlo vyhodnotenie výtvarných súťaží

Košice, 5. apríl (TSKE) Eparchiálne kolo výtvarných súťaží prebehlo na eparchiálnom úrade v Košiciach 4. apríla. Výtvarné práce vyhodnotila porota zložená z výtvarníčky Michaely Benedikovej a metodičky katechetického úradu Moniky Girovskej. Hodnotila sa umelecká a obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti. Z Projektu Východní svätí pre súčasnosť boli vybrané najlepšie 3 diela z každej kategórie, ktoré postupujú na metropolitné kolo.

Tri najlepšie práce výtvarnej súťaže Biblia očami detí postupujú na celoslovenské kolo na Katolícke pedagogické a katechetické centrum do Levoče.

Projekt Východní svätí pre súčasnosť

II. kategória (1.-2. roč.ZŠ)

1.miesto Amália Demerová, 1.ročník, Moje kresťanské vzory, ZŠ Mierová 1, Strážske

2. miesto Denisa Bačová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

3. miesto Nina Lenardová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

III. kategória (3. – 4. roč. ZŠ)

1.miesto Ema Čigášová, 3. ročník, Sv. Gorazd, ZŠ Mierová 1, Strážske

2.miesto Zara Zamboryová, 3. ročník, Sv. Cyril a Metod, ZŠ Mierová 1, Strážske

2. miesto Evelína Švagerková, 3. ročník, Sv. Cyril a Metod, ZŠ Mierová 1, Strážske

3. miesto Eliška Petriková, 4. ročník, Sv. Cyril, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

IV. kategória (5. – 6. roč. ZŠ)

1.miesto Katarína Timková, 6. ročník, Sedempočetníci, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce

2.miesto Marína Mirdalová, 5. ročník, Poďme a ohlasujme, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce

3. miesto Dorota Demeterová, 5. ročník, Sv. Gorazd, ZŠ Mierová 1, Strážske

V. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)

1.miesto Hana Hakošová, 7. ročník, Sv.Gorazd - šíriteľ viery, ZŠ Mierová 1, Strážske

2. miesto Petra Ivanová, 7. ročník, Siedmi svätí - šíritelia viery, ZŠ Mierová 1, Strážske

3. miesto Lea Mária Laškodyová, 7. ročník, Vierozvestci, ZŠ Mierová 1, Strážske

Biblia očami detí a mládeže

2. kategória (1.-2. roč. ZŠ)

1.miesto Leo Muller, 1. ročník, “Z potoka budeš piť, krkavce ťa budú živiť.”, ZŠ Mierová 1, Strážske

2.miesto Alex Cuprík, “Nechajte maličkých prísť ku mne”, ZŠ Jovsa

3. miesto Amália Demeterová, 1. ročník, “Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.”, ZŠ Mierová 1, Strážske

3. kategória (3.-4. ročník)

1. miesto Martina Zgaborová, 4. ročník, Šalamúnova múdrosť pomohla rozsúdiť 2 matky bojujúce o dieťa, CSŠ Sečovce

1.miesto Tomáš Savka, 3. ročník, “Hľa hviezda, ktorú videli, išla pred nimi…”, ZŠ Mierová 1, Strážske

2.miesto Zara Zamboryová, 3. ročník, “Pane, našla som priazeň v tvojich očiach…”, ZŠ Mierová 1, Strážske

2. miesto Evelína Švagerková, 3. ročník, “Dcéra moja, drž sa mojich služobníc!”, ZŠ Mierová 1, Strážske

3. miesto Laura Ciklaminyová, 4. ročník, “Šla teda, prišla na pole a zbierala po žencoch,” ZŠ Jovsa

4. kategória (5.-6.ročník)

1.miesto Miriam Kiriláková, 6. ročník, “Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”, ZŠ Komenského 12 Sobrance

2. miesto Petra Sekáčová, 5. ročník, Rút zbiera klásky pre svoju svokru, CSŠ Sečovce

3. miesto Miriam Guteková, 6. ročník, Rút zbiera klásky na bózovom poli, CSŠ Sečovce

5. kategória (7.-9. ročník)

1.miesto Barbora Bodnárová,8. ročník, “Ja som vzkriesenie a život…”, ZŠ Pribinova Trebišov

2. miesto Hana Maďarová, 9. ročník, “Ja som vzkriesenie...” ZŠ Pribinova Trebišov

3. miesto Zuzana Majcherová, 9. ročník, “Verte v Pána...” ZŠ Pribinova Trebišov

6. kategória (gymnáziá, SŠ)

1.miesto Samuel Rinik, 2. ročník, Múdry rozsudok kráľa Šalamúna, ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce

2. miesto Jakub Bodnár, 3. ročník, “Porodí syna ...on vyslobodí ľud z hriechov” Mt 1,21, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

3. miesto Dárius Krestián, 1. ročník, “Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji…” Mt 4,16, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.