Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Košice, 22. august (TSKE) Veriaci farnosti Dvorianky oslávili 18. – 19. augusta chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť začala sobotnou veľkou večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s otcom Metodom Lukačikom, viceprovinciálom Michalovcskej viceprovincie redemptoristov, a administrátorom farnosti otcom Lukášom Vojčíkom.

Počas večierne vladyka Milan posvätil uspenskú pláščenicu, ktorá vyobrazuje telo Presvätej Bohorodičky, a prihovoril sa veriacim na tému putovania za Bohorodičkou. Po úvodnom modlitebnom programe sviatku sa celé spoločenstvo veriacich s hosťami občerstvili pri agapé za sprievodného spevu “FS Parobkov z Dvorianok”.

Nedeľný duchovný program tvorila svätá omša, ktorú celebroval otec Dušan Ľupčo z rímskokatolíckej farnosti Parchovany. Vyvrcholením slávnosti bola svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol protojerej Peter Orenič, riaditeľ košického Eparchiálneho školského úradu.

V homílii poukázal na vzťah matky ako ochrankyne. Liturgia bola zakončená myrovaním a obchodom okolo chrámu. Slávnosť ešte dotvorila krížová cesta ulicami obce, ktorú pripravila skupina mladých zo spoločenstva Oáza zo Starej Ľubovne pod vedením otca Metoda.

TSKE informoval Gabriel Čverčko