Rehoľníci sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 2. február (TSKE) Februárová fatimská sobota pripadla na 2. február, sviatok Stretnutia Pána. Súčasťou programu fatimskej soboty v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach preto bolo aj stretnutie rehoľníkov, ktorí pôsobia na území Košickej eparchie, s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR, ktoré každoročne pripadá na tento sviatok podľa priania Jána Pavla II.

Po modlitbe tretieho času priblížil otec Tomáš Smoleňák CSsR v prednáške mariánske pútnické miesto Lurdy. Prítomným predostrel udalosti zo života Bernadety, ktorej sa 18 ráz, počínajúc 11. februárom 1858, zjavila neobyčajne krásna pani, ktorá sa predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Tieto zjavenia boli potvrdené Cirkvou o 4 roky neskôr.

V homílii počas archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan pripodobnil zasvätený život k životu Simeona a Anny, ktorí taktiež oddali svoj život Bohu. Upozornil však, že túžba uvidieť spásu Izraela na vlastné oči je vlastná nielen zasväteným osobám. Každý človek hľadá Boha, často v zážitkoch vzdialených pravej viere. Vladyka vysvetlil, že Simeon bol podľa slov evanjelia nábožný a spravodlivý človek, čo znamená, že Bohu preukazoval to, čo patrí Bohu a ľuďom dával to, čo patrí im. A práve takýmto životom aj v každodennosti sa človek dopracuje k tomu, aby uzrel Spásu Izraela z tváre do tváre.

Pred molebenom k Bohorodičke vladyka požehnal sviece, ktoré si veriaci priniesli. Vyzval ich, aby ako sviece horeli obetavosťou, svietili svojím životom a zahrievali okolie láskou.

Po liturgii sa vladyka stretol s rehoľníkmi na spoločnom obede, po ktorom nasledovala prednáška otca Teodora Kosťa OSBM spojená s krátkou diskusiou a molebenom k blahoslavenému Metodovi Trčkovi.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Maroš Dupnák