Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku

Košice, 30. august (TSKE) V poradí už 6. ročník pešej púte k relikviám bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR sa uskutočnil 25. augusta. Okolo sto pútnikov z rôznych kútov Slovenska a rôzneho veku prešlo šiestimi zastávkami – cerkvami obcí Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Vybuchanec, Lesné, Suché a Michalovce-Topoľany, čím prešli vyše 20 km. V každej cerkvi ich privítal miestny kňaz spolu s veriacimi. Heslo, ktoré spájalo všetkých pútnikov počas tohto roka bolo ,,Neste si vzájomné bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2). V jednotlivých chrámoch odznela aj katechéza otca Atanáza Daniela Mandzáka CSsR. Pútnici si vypočuli aj prednášku Martina Molnára o freskách, ktoré sa nachádzajú v chráme v Lesnom. Do Baziliky minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach pútnici došli v podvečer a uctili si relikvie bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Svoju púť zakončili úšasťou na modlitbe molebena a na svätej liturgii.

TSKE informovala Jana Lukáčová.