Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok

Košice, 13. jún (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade na poslednom metodickom seminári školského roka 2017/2018 12. júna katechéti a kňazi košickej eparchie preberali tému liturgického roka, kalendára a sviatkov východnej cirkvi.

Metodický seminár už ako zvyčajne začal modlitbou tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, po ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, privítal všetkých prítomných. Seminár viedol predseda liturgickej komisie Košickej eparchie otec Marcel Gajdoš, ktorý priblížil vznik a zložitosť kalendárnych systémov v histórii, vrátane liturgického kalendára; nepohyblivé veľké sviatky v kalendári gréckokatolíckej cirkvi a takisto vypočítavanie dátumu Paschy. V závere otec Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu, poprial katechétom pokojné a oddychové prežitie prázdnin.

TS KE informovala Monika Girovská.