Mladí sa stretli na Kvetnom víkende v Sobranciach

Košice, 15. apríl (TSKE) Mesto Sobrance sa 12.–14. apríla stalo centrom stretnutia mládeže Košickej eparchie. S vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom mohli prežiť najdôležitejšie momenty Kvetného víkendu 2019. Ten sa niesol v téme verša z Lukášovho evanjelia: ,,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Tieto Máriine slová mali mladých inšpirovať, aby kráčali po ceste ich vlastného života v pokore a v plnení Božej vôle k večnému cieľu.

Program víkendu napĺňali katechézy, modlitby na posilnenie ducha v chráme či práce v skupinách. Cieľom bolo poukázať na prežívanie prítomnosti a uvedomenie si vlastnej hodnoty, ktorú možno nachádzať jedine v Bohu.

Vyvrcholením celého víkendu bola nedeľná archijerejská svätá liturgia v miestnom Chráme sv. Sedmopočetníkov, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR. V priamom prenose ju vysielalo Rádio Lumen.

Nasledoval kultúrny program, ktorý si pripravili mladí Sobraneckého protopresbyterátu, kde podotkli myšlienku odovzdanosti a úplnej dôvere voči Bohu, pretože iba tak je človek schopný načúvať Bohu a plánu, ktorý s ním má.

Na záver vladyka Milan, odovzdal ikonu Kvetnej nedele Michalovskému protopresbyterátu, v ktorom sa bude konať nasledujúci Kvetný víkend 2020.

TSKE informovala Veronika Marcinová.

Foto: Byzantinos, Mária Jurová, Štefan Keruľ-Kmec ml.