Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka

Košice, 29. august (TSKE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach katechéti a kňazi Košickej eparchie začali 28. augusta nový školský rok spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, archijerejskou svätou liturgiou. Vo svojej homílii vladyka upozornil na nebezpečenstvo nových ideológií, ktoré sú podsúvané deťom - budúcnosti spoločnosti. Vladyka povzbudil prítomných v ich namáhavej činnosti výchovy detí a zdôraznil, aby učitelia vkladali do mysle žiakom dobré zásady a nepodliehali beznádeji, pretože, hoci všetci ostatní prehrali, človek s Kristom neprehrá.

Program pokračoval metodickým seminárom v priestoroch košického eparchiálneho úradu, kde otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu, všetkých privítal a vladyka Milan sa podelil o svoje dojmy zo Svetového stretnutia rodín v Dubline. Hlavnú tematiku seminára “Kurikulum predmetu” predostrel Ján Furman, vedúci Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho kraja, v ktorej priblížil teoretické poznatky pedagogiky.

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie