Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva

Košice, 25. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Rakovci nad Ondavou oslávilo 23. júna dvanásť kňazov Košickej eparchie 20. výročie svojho kňazstva. Ďakovnú svätú liturgiu slávili kňazi spoločne s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Vladyka Milan vo svojom príhovore poukázal na to, že kňazstvo je poslaním, ktoré prináša nie len liturgickú, ale aj osobnú obetu. „Obetujte svoj život, čosi zo seba, aby ste svojich získali pre Boha,“ zdôraznil vladyka. Zároveň vyzval aj veriacich, aby sa za svojich kňazov modlili.

V závere slávnosti sa otec Ľubomír Petričko v mene všetkých kňazov poďakoval vladykovi Milanovi za stále slovo pochopenia a otcovský prístup. Poďakovanie patrilo aj otcovi Slavomírovi Juskovi, správcovi farnosti, za organizáciu stretnutia. Slávnostnú atmosféru umocnil spev chrámového zboru pod vedením Kataríny Potockej.

TSKE informovala M. Ivanová.