Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs. V tomto roku išlo už o dvadsiatu druhú púť slovenských gréckokatolíkov na toto pútnické miesto.

Program otvorili mariánske modlitby a Akatist k Presvätej Bohorodičke. Počas týchto modlitieb v areáli miestnej baziliky minor veriaci mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia. Púť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jonáš Maxim, predstavený kláštora studitov vo Ľvove. Na záver počas modlitby molebenu k Presvätej Bohorodičke sa konalo myrovanie, z ktorého výťažok bol venovaný na podporu liečby sestry Patrície, SSNP.

TSKE informoval Matej Molčányi.