Odpust v Kojšove priniesol povzbudenie

Košice 1. júla 2024(TSKE) V podhorskej obci Kojšov sa v nedeľu po sviatku sv. Petra a Pavla uskutočnila odpustová slávnosť. Tento farský sviatok obvykle spája nielen súčasných farníkov, ale aj rodákov a širší okruh príbuzných. Slávnostnú sv. liturgiu slávil o. Michal Hospodár z Košíc spolu so správcom farnosti o. Tomášom Labaničom a o. Ivanom Bojčukom z Ordinariátu ozbrojených síl SR. V homílii o. Michal poukázal na to, že cirkev je apoštolská v dejinnom zmysle, lebo je založená na zbore Dvanástich, a súčasne je apoštolská aj v dynamickom zmysle odovzdávania viery. Na príklade apoštolskej horlivosti sv. Petra a Pavla povzbudil prítomných k ich odvážnemu apoštolátu v rodine, farnosti i pracovnom prostredí. Za kľúčový moment pre život cirkvi označil jednotu. Lebo všetci, čo patria do cirkvi, majú jednu vieru, jednu hlavu a jeden spoločný cieľ: pravdivo uctievať Boha a priviesť k poznaniu pravdy aj iných ľudí. „Každé slávenie Eucharistie zjavuje cirkev ako jednotu medziľudských vzťahov a vzťahu s Bohom,“ uviedol. Ku skrášleniu liturgie prispel aj detský zborík pod vedením Michaely Varechovej. Po sv. liturgii nasledoval aj trojnásobný obchod okolo chrámu s čítaniami evanjelií. Odpustovej slávnosti predchádzala aj duchovná obnova, ktorú v piatok a sobotu pred odpustom viedli bývalí kojšovskí kňazi o. Milan Mojžiš s témou „Nesmierne milosrdenstvo Božie“ a o. Vasiľ Kormaník s témou „Povolanie apoštolov Petra a Pavla.“ 

Krásny a vydarený deň umocnilo aj športové popoludnie na miestnom ihrisku, kde si zmerali sily vo futbale dospelí i deti. V kráse ohláseného Božieho slova počas týchto dní máme v srdci túžbu, aby všetci prítomní našli v sebe apoštolského ducha a do budúceho odpustu priviedli aj hľadajúcich kresťanov bližšie k Bohu i cirkvi.


                                                                                                                                        

 o. Tomáš Labanič