290.výročie vzniku farnosti Zemplínske Hradište a posvätenie ikonostasu

Košice 13. mája 2024 (TSKE) Pri príležitosti 290. výročia príchodu prvého gréckokatolíckeho farára o. Andreja Ortutaya do obce Zemplínske Hradište, slávili veriaci odpustovú slávnosť, pri ktorej arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, posvätil doplnený ikonostas o nové ikony. Ikonostas v tridsiatich rokoch minulého storočia vytvoril známy rezbár Anton Helfer z Bardejova, avšak počas turbulentných rokov vyvlastňovania chrámov, bol zničený hlavný rad ikon. Preto sa veriaci rozhodli doplniť tento ikonostas, ktorý pred začiatkom svätej liturgie posvätil vladyka Cyril. Privítal ho starosta obce Ján Oláh, pričom poukázal na dobré spolužitie piatich rôznych cirkevných denominácii na území obce. Vladyka po posvätení ikonostasu pripomenul veriacim, že ikony v chráme vyobrazujú nebeskú cirkev, ktorej predobrazy boli spomenuté v dlhšej modlitbe posvätenia. Nasledovala svätá liturgia pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovstúpenia Pána, ktorú celebrovali kňazi z okolia o. Michal Fedič a o. Ondrej Fabián. Spevom atmosféru dotvoril Zbor sv. Jozefa z Michaloviec, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. Po sv. liturgii sa prihovoril aj farár Reformovanej cirkvi v Zemplínskom Hradišti Tibor Demeš a poukázal na 300. storočné dobré vzťahy, ktoré mali vždy veriaci týchto dvoch najstarších cirkvi v obci. Na záver miestny farár o. Tomáš Haburaj poďakoval všetkým milodarcom a zhotoviteľom doplneného ikonostasu, pričom spomenul, že je 25. farárom od príchodu prvého gréckokatolíckeho kňaza do obce. Drevenú konštrukciu doplneného ikonostasu zhotovil Štefan Ščerba a ikony dotvoril o. Róbert Demko.

Tomáš Haburaj