Odpustová slávnosť vo farnosti Vojčice spojená s posvätením obnoveného ikonostasu a oltára Matky ustavičnej pomoci

Košice 14. mája 2024 (TSKE) V nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa vo farnosti Vojčice konala odpustová slávnosť na chrámový sviatok Nanebovstúpenia Pána spojená s posviackou obnoveného ikonostasu a nového bočného oltára Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie na túto slávnosť prijal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup ako hlavný celebrant, ale i duchovní otcovia, ktorí vo farnosti pôsobia alebo v minulosti pôsobili.

Odpustová slávnosť začala posvätením obnoveného ikonostasu a nového oltára Matky ustavičnej pomoci s korunkou, ktorej požehnanie dovolil dokumentom z dňa 28. augusta 1943 pápež Pius XII. Po posvätení nasledovala archijerejská svätá božská liturgia, pri ktorej sa vladyka Cyril v homílii prihovoril veriacim. Upriamil pozornosť na to, že je jedno, či upierame zrak na ikony alebo obrazy, ktoré zobrazujú svätých alebo udalosti z ich života. Podstatný je úmysel, s ktorým na tieto vyobrazenia pozeráme alebo k nim prichádzame. Na záver liturgie vladyka Cyril ocenil 5 členov farského spoločenstva, cerkovníčku a 4 kurátorov, za ich prínos a prácu pre farnosť a v konečnom dôsledku aj pre celú Košickú eparchiu. Otec Róbert Demko, správca farnosti, poďakoval vladykovi za jeho prítomnosť a otcovské slová, všetkým hosťom oboch obradov, ale i darcom a dobrodincom, že v tak krátkom čase sa podarila zrealizovať obnova tak ikonostasu, ako aj oltára.

Kamil Ščerba, David Serbinčík