Metropolitné kolo Biblickej súťaže

Košice 10. mája 2024 (TSKE) V dňoch 6. a 7. mája 2024 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal 26. ročník metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho prvé tri víťazné družstvá eparchiálnych kôl z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. V predvečer súťaže poctil účastníkov svojou návštevou vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný torontský biskup, ktorý slávil sv. liturgiu a zúčastnil sa aj večerného zábavného programu. Ten bol vytvorený predovšetkým virtuálnou cestou do sveta biblických postáv a udalostí, ktorú nám pomohli zrealizovať zástupcovia firmy IT Valley z Košíc prostredníctvom virtuálnej reality. V samotný deň súťaže v kategórii A, ktorá zahŕňa 1. a 2. ročník základných škôl, súťažilo 6 družstiev a rovnako 6 družstiev v kategórii B, ktorá zahŕňa 3. a 4. ročník základných škôl. Víťazmi A kategórie sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Helcmanovce. V kategórii B zvíťazilo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Vyhodnotenie súťaže nasledovalo po sv. liturgii, ktorú slávil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý víťazným družstvám odovzdal diplomy a ceny. Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom a katechétom, či kňazom, ktorí svoje družstvá pripravovali a doviedli až na metropolitné kolo súťaže. Naša vďaka však patrí aj sponzorom, ktorí nás podporili a venovali do súťaže hodnotné ceny, menovite predajni Ekumena, Spolku sv. Vojtecha, vydavateľstvu Zachej, Komisii pre mládež a firme IT Valley. Tešíme sa na ďalší ročník Biblickej súťaže a už teraz všetkých povzbudzujeme k účasti.

Informoval: Milan Diheneščík